Tag

Ada banyak alasan yang memotivasi orang untuk menulis. Di bawah ini adalah petikan motivasi dalam menulis;

Aku akan mati, sedangkan segala yang aku torehkan dengan penaku akan tetap hidup. Alangkah bahagianya, jika semua orang yang membaca tulisanku berdoa. Semoga Allah melimpahkan kelembutan-Nya kepadaku serta mengasihani kelemahanku dan jeleknya tindakanku. (Manshur Abdul Aziz bin Al ‘Ajyan)

setiap penulis pasti akan mati dan berlalu. Tetapi waktu akan mengabadikan apa yang telah ditulisnya. Maka, janganlah anda menulis dengan tangan anda, selain yang akan dapat membuat anda tersenyum ketika melihatnya kembali di akhirat. (Yusuf Qardhawi)

sedangkan anda?